Społeczność

Kaszuby - (kasz. Kaszëbë lub Kaszëbskô) to kraina historyczna w Polsce, będąca częścią Pomorza, którą zamieszkują Kaszubi, Tutaj prezentujemy historie ludzi związanych z regionem Kaszub.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:jazgarz | jôżdż, pchôcz (sł. Eugenisz Gołąbek)
niedziela, 31 maj 2020 14:10

Szkoła w Gowidlinie

Autor: 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Historia szkoły

Gowidlino w XIX wieku administracyjnie znajdowało się w rejencji gdańskiej wchodzącej w skład prowincji zachodnio – pruskiej.
Pierwsza wzmianka o istnieniu szkoły w Gowidlinie pochodzi z roku 1780. Założył ją król Prus. Funkcjonowała jako szkoła parafialna parafii sierakowickiej. Nauczycielem był człowiek świecki, katolik, Polak – Ignacy Staszewski. Uczył religii, pisania, czytania i podstaw arytmetyki. Do szkoły uczęszczało wówczas 30 dzieci. Nauka odbywała się osobno dla dziewcząt i chłopców. Była to jedyna w tym czasie szkoła na tym terenie, gdyż na założenie innych nie pozwalała bieda tutejszych mieszkańców. Budynek stał w miejscu dzisiejszego łącznika szkoły z salą gimnastyczną.
W 1851 roku szkoła w Gowidlinie skupiała dzieci z okolicznych wsi: Puzdrowa, Smolnik, Kowal, Leman, Borku, Buchwaldu i Doliny Jadwigi. Nauczycielem był Daniel Schieman. Do szkoły uczęszczało wówczas 194 dzieci.
W 1866 roku wraz z powstaniem samodzielnej parafii – oddzielono szkołę w Gowidlinie od parafii sierakowickiej, a w 1885 roku oddano do użytku nowy budynek – ceglany.
W 1887 roku wydano zarządzenie o całkowitej likwidacji języka polskiego w szkołach na terenie Kaszub. Z tego powodu odbyły się liczne wiece między innymi 14 stycznia 1892 roku w Sierakowicach, na którym główną mowę wygłosił ks. dr Maliński z Gowidlina.
W okresie międzywojennym w Gowidlinie była szkoła sześcioklasowa, do której uczęszczało od 315 do 360 uczniów.
Przed wybuchem wojny w roku szkolnym 1938/39 była już szkołą siedmioklasową z 400 uczniami. Międzywojennymi kierownikami szkoły w Gowidlinie byli: Przytuła, Fantyński, Sienkiewicz i Cześnik, a nauczycielami: Warlik, Warlikowa, Muchowska, Jank i Niezgódka.
Po klęsce wrześniowej szkoła w Gowidlinie była placówką niemiecką, niezwykle ostro i intensywnie germanizującą uczniów.
Po wkroczeniu wojsk radzieckich – 9 marca 1945 roku – w szkole zorganizowano magazyn, a po ich opuszczeniu z dniem 20 marca przystąpiono do zorganizowania i przygotowania szkoły przy pomocy sołtysa i okolicznych gospodarzy. Drobne uszkodzenia – front szkoły od strony kościoła zostały szybko usunięte, a sprzęt i pomoce dydaktyczne pozyskał na ten czas mianowany kierownik Brunon Bigus z poniemieckich szkół z Ziem Odzyskanych. Naukę rozpoczęto 22 maja 1945 roku, a po pięciu dniach przybył nowy kierownik tej placówki ? Marian Wawrzyniak ? funkcję tę piastował do czerwca 1946 roku.
Zajęcia odbywały się w dwóch budynkach szkolnych, oddalonych od siebie o jeden kilometr.
Dopiero na przełomie lat 1989/1990 rozpoczęto budowę nowego obiektu szkolnego. Dzięki zaangażowaniu Samorządu Gminy Sierakowice i Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w latach 1989 – 1998 wykonano segment dydaktyczny, odrestaurowano istniejący budynek szkolny oraz wybudowano salę gimnastyczną z zapleczem. Aktualnie szkoła posiada 12 pomieszczeń dydaktycznych, jedną pracownię komputerową z dostępem do internetu, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, bibliotekę z czytelnią, kaszubską izbę regionalną, salę kominkową, salę gimnastyczną, mini siłownię, salkę korekcyjną oraz kompleks boisk sportowo – rekreacyjnych ORLIK i plac zabaw.
1 września 1999 roku powołany został Zespół Szkół w Gowidlinie, który obejmuje Szkołę Podstawową i Gimnazjum. 17 maja 2000 roku Szkoła Podstawowa otrzymała imię Jana Pawła II. W dniu 19 października 2005 r. nasza społeczność, w piątą rocznicę nadania szkole imienia, otrzymała wspaniały dar: Sztandar Szkoły, na którym widniej łacińska sentencja „FIDES ET RATIO”.
Gowidlino należy do rozwojowych wsi gminy Sierakowice, w związku z czym w ostatnich latach stopniowo rosła liczba dzieci, co przyczyniło się do tego, że uczniowie byli zmuszeni do uczęszczania do szkoły w systemie dwuzmianowym. Budynek szkolny nie zabezpieczał potrzeb lokalowych, w związku z czym, we wrześniu 2011 roku rozpoczęły się prace związane z rozbudową obiektów szkolnych. Inicjatorką projektu rozbudowy była śp ówczesna pani dyrektor Danuta Tandek, która niestety nie doczekała realizacji budowy. Nowo powstałe skrzydło zostało połączone z istniejącym już budynkiem tworząc kompleks. Dzięki nowej części zyskano 6 sal lekcyjnych, 2 pracownie językowe, 1 pracownię komputerową, bibliotekę z czytelnią, stołówkę, świetlicę, gabinety pedagoga i psychologa oraz szatnię wyposażoną w indywidualne szafki dla każdego ucznia. Nowe skrzydło dydaktyczne dobudowano dla potrzeb gimnazjum wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Wykonawcą prac była firma Elwoz ze Szklanej, natomiast inwestorem Gmina Sierakowice. Zadanie to zostało całkowicie zrealizowane ze środków własnych gminy.
1 września 2017 roku, w związku z reformą szkolnictwa, Zespół Szkół w Gowidlinie został przekształcony w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gowidlinie.
Najważniejszym dniem w roku szkolnym jest dzień 18 maja – urodziny Karola Wojtyły oraz Święto Szkoły, które przypada na dzień 16 października – dzień Pontyfikatu.
Co roku poszczególne klasy planują wycieczki śladami Karola Wojtyły. Uwieńczeniem naszych podróży była, w roku 2002, pielgrzymka do Watykanu i spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Tam poczuliśmy Jego bliskość, tam czerpaliśmy radość z życia, z wszystkiego co nas otacza.
Obecnie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie ma dwadzieścia jeden oddziałów w tym:
    • 4 oddziały przedszkolne,
    • 17 oddziałów szkoły podstawowej.
Ogółem do placówki w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza 384 uczniów. Zatrudnionych jest 37 pedagogów, 9 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji.
Placówka mocno tkwi w tradycjach i teraźniejszości Kaszub, kultywuje je m.in.: poprzez naukę języka kaszubskiego i realizację przedsięwzięć związanych z tą tematyką.

 

Czytany 510 razy

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 193 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl