Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Miejscowości

Miejscowości (35)

Opis miejscowości w Szwajcarii Kaszubskiej.  

"Nima Kaszub bez Pòlonii, a bez Kaszub Pòlsczi. " 

Hieronim Derdowski, cytat z "Wòjkasyn ze Słôwòszëna Dr Florian Ceynowa"

 

Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjów kończą niedługo jeden z etapów edukacji i przechodzą na etap następny. Aby ułatwić im edukacyjny wybór zamieszczamy zestawienie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego oraz ogólne zasady rekrutacji do wybranych szkół, terminy związane z rektutacją. Rejestracja uczniów rozpoczyna się od 13 maja.

 

Lp

Szkoła / placówka

Adres

Nr telefonu

adres strona szkolnej

i/lub e-mail

1

Zespół Szkół Technicznych

im. Floriana Ceynowy

w Kartuzach

ul. Mściwoja II 24

83-300 Kartuzy

681-16-15

681-21-77

681-06-62

http://www.zst.kartuzy.pl/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2

Zespół Szkół

Ogólnokształcących

w Kartuzach

ul. Klasztorna 4

83-300 Kartuzy

681-04-34

http://www.zso-kartuzy.edu.pl/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3

Zespół Szkół Zawodowych

i Ogólnokształcących

im. I Brygady Pancernej

im. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach

ul. Wzg. Wolności 3

83-300 Kartuzy

681-07-35

681-04-36

http://zsziok.edu.pl/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4

Zespół Szkół Zawodowych

i Ogólnokształcących

w Żukowie

ul. Gdyńska 5

83-330 Żukowo

681-85-12

681-73-61

http://zsziozukowo.pl/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5

Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych

w Przodkowie

ul. Bursztynowa 3

83-304 Przodkowo

681-96-95

https://www.zspprzodkowo.pl/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6

Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych

w Sierakowicach

ul. Dworcowa 3

83-340 Sierakowice

681-62-70

684-72-80

http://www.zspsiera.webd.pl/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7

Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych

im. Józefa Wybickiego

w Somoninie

ul. Wolności 39

83-314 Somonino

684-11-91

684-09-99

http://zspsomonino.pl/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8

 II Liceum Ogólnokształcące im. A. Majkowskiego w Kartuzach

Osiedle Wybickiego 33, 
83-300 Kartuzy

681-11-54

http://www.zso2.kartuzy.pl/lo/

9

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Stężycy

ul. Abrahama 2

83-322 Stężyca

684-33-10

http://zkiwstezyca.pl/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

13 maja rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych

Ważne daty związane z czynnościami postępowania rekrutacyjnego:

1/ od 13 maja 2019 do 18 czerwca 2019 – zalogowanie w systemie

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/

i złożenie wypełnionego i wydrukowanego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz oświadczeniem informacyjnym. Druki wniosków można pobrać także w sekretariatach szkół lub na stronach internetowych szkół.

2/ w wybranych typach szkół lub klas:

do 6 czerwca 2019 – kontrola sprawności fizycznej, kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych dla wybranych typów szkół lub klas,

do 10 czerwca 2019 – podanie do publicznej wiadomości wyników kontroli uzdolnień i sprawności,

3/ do 19 czerwca 2019 - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.

4/ od 21 czerwca 2019, godz. 11.00 do 25 czerwca 2019, godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego kopie lub oryginał –dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym,

5/ od 13 maja 2019 do 4 lipca 2019 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności oraz spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach,

6/ 5 lipca 2019 do godziny 10.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Od 5 lipca, godz. 10.00 do 10 lipca do godz. 15 potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, oraz innych dokumentów wymaganych przez wybraną szkołę.

7/ do 8 lipca 2019 - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

Nabór elektroniczny pod adresem: https://nabor-pomorze.edu.com.pl lub https://nabor-pomorze-posp.edu.com.pl dla uczniów szkół podstawowych i https://nabor-pomorze-pogim.edu.com.pl dla uczniów gimnazjów pozwoli na rejestrację w systemie oraz wydruk wniosku. Wniosek wydrukowany i podpisany należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Na stronie wybranych szkół należy sprawdzić regulamin postępowania rekrutacyjnego oraz terminy.

KRYTERIA REKRUTACYJNE DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna liczba punktów

Punkty za świadectwo 100 pkt, w tym:

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt

szczególne osiągnięcia 18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt

aktywność społeczna 3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt , w tym:

wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt

KRYTERIA REKRUTACYJNE DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Maksymalna liczba punktów:

Punkty za świadectwo 100 pkt , w tym:

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt

szczególne osiągnięcia 18 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt

aktywność społeczna 3 pkt

Punkty za egzamin gimnazjalny 100 pkt , w tym:

wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z przedmiotów przyrodniczych 100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 100% x 0,2 = 20 pkt

środa, 01 czerwiec 2016 00:00

Łubowo - Z dziejów gminy i wsi

Autor:

 

Wstęp

 

  

 

   Celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia usystematyzowanych dziejów osady w Łubowie, wykazanie jej roli i charakteru od początków osadnictwa na tym terytorium   w okresie najdawniejszym po czasy nam współczesne. Publikacja nie rości sobie prawa do wyczerpania tematu, ale za naczelne zadanie stawia sobie popularyzację dziejów mojej rodzimej wsi Łubowo.

 

   Z tą pomorską Ziemią związany jestem od urodzenia. To na niej przyszedłem na świat, bez mała pół wieku temu, w tejże wsi stawiałem swe pierwsze, niezdarne kroki, uczyłem się mówić, pisać, czytać, liczyć, pływać, pracować i myśleć…

 

   W zamian za to, mojej rodzimej Ziemi Pomorskiej jestem coś dłużny, mianowicie napisanie co najmniej spisanych niegdyś –a dokładniej przed ponad trzydziestoma laty, w 1977 r., kiedy to zdawałem Egzamin Dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym w Czaplinku, jej bogatych i tragicznych dziejów.

 

   Pierwszą zatem tego typu publikacją, jaka ukazała się w języku polskim, jest artykuł N. Maczulisa[1], oparty na wcześniejszych badaniach autora, a przedstawiający najstarsze dzieje rodzinnej wsi.

 

 


 

[1] N. Maczulis, Uwagi o najstarszych dziejach Łubowa, „Rocznik Słupski”     nr 9 1990 – 1991, ss. 149 – 155.

 

 

Zdjęcia wspaniałości Kaszubskich w Zaworach - Świetlica środowiskowa  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie 

W trakcie wyborów samorządowych w 2014 w Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miechucinie zaprezentowano bardzo ciekawą wystawę.

wtorek, 03 styczeń 2012 15:39

Powiat kartuski.

Autor:

Przez Polskę przebiega 34 151 kilometrów wyznakowanych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze szlaków pieszych nizinnych, w tym na terenie powiatu kartuskiego znajduje się ich 231,63 kilometrów.

Poza szlakami pieszymi istnieją znakowane i nieoznakowane szlaki rowerowe, narciarskie, wodne – żeglarskie i kajakowe oraz szereg innych tras turystycznych przeznaczonych do odbywania krótkich wycieczek pieszych głównie o charakterze poznawczym i dydaktycznym, jak na przykład szlaki przyrodnicze, ekologiczne czy dydaktyczne.

środa, 13 marzec 2013 12:07

Garcz o zachodzie słońca

Autor:

Miejscowość Garcz znajduje się w powiecie Kartuskim na Kaszubach, Gmina Chmielno, teren Kaszubskiego Parku Narodowego.

Garcz, fot. Artur Adamczyk

środa, 13 marzec 2013 10:48

Miejscowość Borzestowska Huta

Autor:

Borzestowska Huta - (Bòrzestowskô Hëta) wieś kaszubska w Polsce na Pojezierzu Kaszubskim położona w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Chmielno na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego nad Jeziorem Raduńskim.

Borzestowska Huta, fot.Patrycja Etmańska

 

wtorek, 19 luty 2013 13:58

Miejscowość Kożyczkowo

Autor:

Kożyczkowo w j.kaszubskim Kòżëczkòwò. Kożyczkowo leży na obszarze Pojezierza Kaszubskiego i znajduje się na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Miejescowość jest położona w województwie pomorskim,w powiecie kartuskim ,w gminie Chmielno.Wieś jest siedzibą sołectwa Kożyczkowo, w którego skład wchodzą również miejscowości Rzym, Młyn Górny, Młyn Dolny i Stanowisko. Południowym krańcem wsi prowadzi trasa lini kolejowej Kartuzy-Sierakowice-Lębork(obecnie zawieszonej).

W Kożyczkowie znajduje się placówka Ochotniczej Straży Pożarnej.

Kożyczkowo, fot. Karol Konkel


Trochę histori Kożyczkowa przekazywanej ustnie z pokolenia na pokolenie.

j. kaszub. Łątczińskô Wigòda, w gminie Stężyca na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w bliskim sąsiedztwie Jeziora Raduńskiego Dolnego na turystycznym  szlaku Wzgórz Szymbarskich.

mapa Wygoda Łączyńska

Zapraszamy do prezentacji miejscowości Wygoda Łączyńska.

wtorek, 22 styczeń 2013 13:12

Miejscowość Sianowo

Autor:

Sianowo słynie z obecności łaskami słynącej figury Matki Boskiej Królowej Kaszub.

Sianowo, Szwajcaria Kaszubska, fot. Angelika Leyk

Strona 1 z 4

Skocz do:

Polecamy

Stadnina Kolano
( / Place zabaw)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 260 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl