Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:marszowy | marszowi (sł. Eugenisz Gołąbek)
środa, 25 październik 2023 10:30

LVII sesja Rady Gminy Chmielno - w dniu 25 października 2023 roku (środa) o godz. 10:30 w GOKSiR Chmielno

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Rada Gminy Chmielno Rada Gminy Chmielno

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.) zwołuję LVII sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 25 października 2023 roku (środa) o godz. 10:30 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie (83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 20-Sala Widowiskowa).


1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielno.
6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowane odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz uregulowania niektórych innych spraw dotyczących tych świadczeń w Gminie Chmielno.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielno.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Borzestowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Chmielno na rok 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Chmielno na lata 2023-2031.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027 .
15. Wolne wnioski/dyskusja.
16. Zakończenie obrad.

Czytany 1220 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 23 październik 2023 12:22

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Jejmościna & Spa
( / Baza noclegowa)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Akademia Kaszubska

szwajcaria-kaszubska.pl