Społeczność

Kaszuby - (kasz. Kaszëbë lub Kaszëbskô) to kraina historyczna w Polsce, będąca częścią Pomorza, którą zamieszkują Kaszubi, Tutaj prezentujemy historie ludzi związanych z regionem Kaszub.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:językowy | jãzëkòwi, mòwny, gôdkòwi (sł. Eugenisz Gołąbek)
czwartek, 05 marzec 2015 14:36

DROGA KRZIŻEWÔ

Autor: 
Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Modlëtwa przed rozpoczacym Drodżi Krziżewi

Nôłaskawszi i nôlëtoscëwszi Panie Jezë, Wë môce w Se tëli dobrocë, a

Wasze miłoserdzé je nieobeszłé i nieskuńczoné, dlôte nade wszëtko jô Was

miłuja i z całégo serca przeprôszóm za wszëtko, co je w mojim postapowanim

lëché. Żałuja tej z całégo serca za to, że jem Was, mojégo Pana i nôwëższé

Dobro zniewôżił.

Wami, Panie Jezë, jô ofiariwóm to rozmiszlanié o Waszi swiati mace.

Jô chca utczëc na droga krziżewą, jaką Wë môce przeszłé za mie, nadznégo

grzésznika. Bez to, jô pragna téż uprosëc wszëtczé odpustë przez Koscół

swiati ustanowioné i uprôszóm Was, Panie mój, Jezë Christe, żebë jem za

sprawą Waszi łasczi dostąpił miłoserdzô w tim tu żëcym, a zbawieniô dëszë

we wiecznoscë. Amen.

STACJÔ I

Pón Jezës na smierc przez Piłata skôzóny

Hewo Pón swiata, falszëwie skarżony, * Przed sąd Piłata je przëprowadzony,

* Jezësa na smierc dzys obsadzëc mają. * Zbôwcë nie znają.

Ksądz (abo Prowadnik): Tobie kłóniómë sa Christe i błogosławimë Cebie.

Lëdze: Bo przez swiati krziż Twój môsz swiat odkupiony.

Rozważë so, jak Piłôt niedowinnégo Pana Jezësa na smierc skôzôł i jak

Zbôwca nen obsąd przëjął, żebë cebie od wiecznégo potapieniô wëbawic.

Mileczny Jezë! Nijak nié Piłôt, le moje grzéchë na smierc Ca skôzałë.

Nie dopuscë, uprôszóm Ca, żebë jem miôł w slédny dzeń uczëc obsąd

potapieniô, do chtërnégo grzéchë mogą mie doprowadzëc. Miéj lëtosc nade

mną grzésznika! Amen.

Ojcze nasz,

K.: Tobie kłóniómë sa Christe i błogosławimë Cebie.

L.: Bo przez swiati krziż Twój môsz swiat odkupiony.

Rozważë so, jak Pón Jezës wzął na remiona swoje krziż, do chtërnégo

twoje grzéchë dołożëłë tak wiele cażaru.

Jezë! Użëczë mie łasczi, żebë jô nie dokłôdôł do cażaru Twojégo krziża wcyg

nowëch grzéchów i żebë jem włôsny krziż dwigającë czënił prôwdzëwą pokuta.

Nauczë mia cerpiec w milczenim, a miłowac Cebie téż w cerpienim. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Ojcu...

Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christe zmiłuj sa nad nama!

STACJÔ III

Pón Jezës pierszi rôz upôdô pod krziża

Ach, moje grzéchë, przez nie to sa stało, * Że krziż przëgniôtô Jezësowe

cało. * Wtim zemia zadrża, To upadłi leżi * Zbôwca, Syn Bożi.

K.: Tobie kłóniómë sa Christe i błogosławimë Cebie.

L.: Bo przez swiati krziż Twój môsz swiat odkupiony.

Rozważë so, jak Pón Jezës upôdł na zemia, czej ni mógł udwignąc

krziża, jaczi mu kôzelë niesc.

Upôdający Jezë! To nié blós krziż, ale téż moje grzéchë tak wiele cażaru

Ce dodôwają! Ach! Wëbaczë mie moje dôwné upôdczi, a przez brzôd

Twojégo pierszégo upôdku, uchróń mie od popôdaniô w nowé grzéchë!

Całé moje zawierzenié je w Tobie, mój Jezë! Amen.

Ojcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Ojcu...

Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christe zmiłuj sa nad nama!

STACJÔ IV

Pón Jezës spotikô sa ze Swoją Nôswiatszą Matką

Podniósł sa Jezës i na Kalwarija * Zôs rësził w droga, wtim uzdrzôł

Marija, * Matka kochaną, ta do Niego drżącë * Jidze płaczącë.

K.: Tobie kłóniómë sa Christe i błogosławimë Cebie.

L.: Bo przez swiati krziż Twój môsz swiat odkupiony.

Uważë so, jaczi ból przeszedł przez Serce Pana Jezësa i Mariji, czej

sa zeszlë na krziżewi drodze. Żebë të nie darwôł cerpiec na wieczi, cerpiôł

Jezës i Marija.

O Jezë, o Marijo! Obudzta we mie wiôlgą skrëcha za moje grzéchë, żebë

jem całé żëcé żałowôł za nie i zasłużił na Waje miłoserdzé w godzëna smiercë.

Amen.

Ojcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Ojcu...

Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christe zmiłuj sa nad nama!

STACJÔ V

Szimón z Cyrenë pomôgô Jezësowi niesc krziż

Żałosc z cerpienim raza sparłączoné, * Jezësa sëłë mają osłabioné *

Chtëż przińdze pomoc? - Cyrenejczik Szimón. * On krziż podtrzimô.

K.: Tobie kłóniómë sa Christe i błogosławimë Cebie.

L.: Bo przez swiati krziż Twój môsz swiat odkupiony.

Rozważë so, jak Żëdzë nié z wespółczëcô, ale ze strachu, żebë Pón

Jezës nie zanimógł w drodze, zmusziwają Szimóna z Cyrenë do pomocë

Panu Jezësowi przë dwiganim cażczégo krziża.

Jezë! Jakuż rôd jô bë sa nalôzł w môlu Szimóna! Le Të rzekł: „Co wa

jesta zrobia jednému z nômiészich - Mie jesta zrobia”. Sprawi tej, żebë moje

serce bëło wrazlëwé na cerpienié i potrzebë bracynów z miłotë do Ce i dôj

mie przerozmiôc, że cerpienié je potrzébné do naszégo zbawieniô, żebë jem

mógł je pokórno przëjëmac i cerplëwie zlëdac. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Ojcu...

Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christe zmiłuj sa nad nama!

STACJÔ VI

Sw. Werónika océrô Twôrz Panu Jezësowi

Zmoklëzna z krëwią sa na licach zbiérô, * Le Werónika Panu twôrz

océrô; * W nôdgroda za to, dostała odbicé * Pana obliczô.

K.: Tobie kłóniómë sa Christe i błogosławimë Cebie.

L.: Bo przez swiati krziż Twój môsz swiat odkupiony.

Uważë so, jak ta swiatô białka, nijak nie zwôżô na rukoc, le océrô

swoją chustą Twôrz Nôswiatszégo Pana Jezësa, zeszpaconą plëwinama i

zacekłą krwią, i jak Pón Jezës ta miłotną usłëga nadgrôdzô lubotnym

darënka - obraza swoji swiati twarzë.

O dobri Jezë! Kuli to razy jô zeszpacył swoja dësza grzéchama! Dôj mie

łaska, żebë jem bëlnyma uczinkama, sprôwiónyma z miłotë do Ce, zarobił so

na odbicé Twoji twarzë w mojim sercu. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Ojcu...

Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christe zmiłuj sa nad nama!

STACJÔ VII

Pón Jezës drëdżi rôz upôdô

Jesz rôz upôdô, okrutnie zmaczony, * Pón, Zbôwca lëdzy, krziża przëtłoczony.

* Kacë Go szarpią. Bo, choc tak zemglałi, * Muszi jic dali.

K.: Tobie kłóniómë sa Christe i błogosławimë Cebie.

L.: Bo przez swiati krziż Twój môsz swiat odkupiony.

Rozważë so, jak Pón Jezës dwigô krziż ostatka swoji moce... Oczë mu

zaszłë biélą, zmôrloné lëpë ni mogłë nabrac lëftu... Zatëmlowôł sa i upôdł

drëdżi rôz.

Jezë, tëli razy jô przësygôł sa poprawic, a wiedno znowa w grzéch jem

popôdł. Przëpomożë mie nazôd sa dwignąc z mojich grzéchów i wëtrwac w

dobrim jaż do smiercë. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Ojcu...

Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christe zmiłuj sa nad nama!

STACJÔ VIII

Pón Jezës pocészô płaczącé niastë

Pobňżné bia3czi, Jezësa widzącë * W ti straszny mace, stoją tak płaczącë.

* Pomoc ni mogą, le w bólu trëchleją. * Rzewné łzë leją.

K.: Tobie kłóniómë sa Christe i błogosławimë Cebie.

L.: Bo przez swiati krziż Twój môsz swiat odkupiony.

Rozważë so, jak Pón Jezës upominô niastë, żebë barżi sa jiscëłë nad

swojima grzéchama, niglë nad Jego maką.

O Jezë! Skrëszë moje serce do serdecznégo żalu za moje grzéchë i

grzéchë mojich bratecznëch, chtërne bëłë przëczëną Twoji gorzczi maczi,

żebë jô nie zdżinął na wieczi. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Ojcu...

Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christe zmiłuj sa nad nama!

STACJÔ IX

Pón Jezës trzecy rôz upôdô

Jezës pod krziża z bólu zôs omgléwô. * Cażko upôdô. Kat jesz

ponëkiwô: *Biôjże jesz chutczi na môl krziżowaniô, * Bez obscyganiô!

K.: Tobie kłóniómë sa Christe i błogosławimë Cebie.

L.: Bo przez swiati krziż Twój môsz swiat odkupiony.

Rozważë so, jak Pón Jezës jidącë pod góra, zwrôcô sa trzecy rôz, z

taczim bóla, że o swojich lëdzczich mocach dwignąc sa ni może.

O Jezë! Użëczë mie łasczi, jaką Të jes mie swojim tak bolesnym upôdka

wësłużił i podôj mie raka, bo o włôsny mocë ni moga sa dwignąc z nôłogu.

W Tobie, mój Wspomóżco, wszëtko jô potrafia i rozmieja. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Ojcu...

Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christe zmiłuj sa nad nama!

STACJÔ X

Pón Jezës z ruchnów wëzeblokłi

Na kalwarijsczim czëpie Jezës stanął * Kacë Mu chcëwie ruchna

zeblôkają. * Stoji Wëbôwca - zebuti sa wstëdzy, * Pak z Niego szëdzy.

K.: Tobie kłóniómë sa Christe i błogosławimë Cebie.

L.: Bo przez swiati krziż Twój môsz swiat odkupiony.

Rozważë so sromota Pana nieba i zemi, czej Go obdzerlë z ruchnów

i jiwer jaczi miôł, czej Mu żôłc i oct delë pic za grzéchë nieczëstoscë i

niestrzëmownoscë, chtërne nôbarżi niżą człowieka.

O niedowinny Jezë! Przez rąganié, jaczé jes muszôł zlëdac, dopomożë

mie znikwic żądza cała, żebë jem wiedno béł stateczny w mëslach, wseczëcym,

w słowach i dzejanim. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Ojcu...

Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christe zmiłuj sa nad nama!

STACJÔ XI

Pón Jezës przëbiti do krziża

Gozdze dzurawią Bożé race, nodżi, * Kat młotka bije, ból przechôdô

srodżi; * Z renów krew cecze przeléwónô za nas. * Swiatô krew Pana.

Jezë Christe zmiłuj sa nad nama!

STACJÔ XII

Pón Jezës umiérô na krziżu

Nôswiatszé cało zawisło na krziżu. * Kuńc straszny maczi kureszce sa

zbliżô. * Wisy strzód łotrów, Matka na Nie wzérô * Jezës umiérô.

K.: Tobie kłóniómë sa Christe i błogosławimë Cebie.

L.: Bo przez swiati krziż Twój môsz swiat odkupiony.

Rozważë so, jak Pón Jezës po trzech godzënach nôbolesniészégo konaniô

umiérô na krziżu, żebë tobie wëjednac wieczny żëwot.

O mój Jezë! Za mie, grzésznika, umiérôsz na krziżu. Przez brzôd Twoji

smiercë sprawi, żebë jem wicy ju tak cażko nie grzesził. Odnądka leno dlô Ce

chca żëc, dlô Ce umierac, do Ce nôleżec w żëcym i po smiercë. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Ojcu...

Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christe zmiłuj sa nad nama!

STACJÔ XIII

Pón Jezës zjati z krziża

Mô dług spłaconé smiercą Pón na drzewie, * Za grzéch niebëlny Jadama

i Ewë. * Zjimają cało, bë na pochowanié, * Szło strzód chlëchaniô.

K.: Tobie kłóniómë sa Christe i błogosławimë Cebie.

L.: Bo przez swiati krziż Twój môsz swiat odkupiony.

Rozważë smutk i jadłoba Matczi naszégo Zbôwcë, czej nieżëwé cało

kochónégo Sëna położëlë na Ji klinie.

Bolesnô Matko! To jô téż Cë sprawił nen ból. Zmiłuj sa nade mną Twojim

grzésznym i nôremnym dzecka. Uprosë mie u swojégo Sëna nawrócenié i

odpuszczenié grzéchów, a badzë mie Matką w żëcym i przë smiercë. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Ojcu...

Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christe zmiłuj sa nad nama!

STACJÔ XIV

Pón Jezës do grobu złożony

Uczniowie niosą cało usmierconé, * Łzama obmëté, w płôchta obwinioné.

* Swojégo Sëna Matka w grobie skłôdô. * Mglejąc upôdô.

K.: Tobie kłóniómë sa Christe i błogosławimë Cebie.

L.: Bo przez swiati krziż Twój môsz swiat odkupiony.

Rozważë so, jak swiati Nikódem raza z jinszima wiérnyma uczniama

zanioslë Nôswiatszé Jezësowe Cało do grobu, a Nôswiatszô Matka swojima

rakama je ułoża.

Nôdrogszi Jezë, jô oddôwóm Cë tcza pochowónému w grobie i dzakuja

Cë kożdim mojim dërgnienim za wszëtko, co môsz dlô mie zrobioné.

Wspomożë moja wolą tak, żebë jô odnąd szedł Twojim szlacha jaż do skonaniô.

Użëczë mie łasczi, żebë jem Nôswiatszé Twoje Cało, chtërno jes za mie

oddôł na krziżu, bëlno przëjimôł w sw. Komónii, trwôł w dobrim, w sądny

dzeń chwalebno zmartwëchwstôł, a Cebie, mój Jezë, w niebie obzérôł i miłowôł

po wszëtczé wieczi wieków. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowas Marijo, Chwała Ojcu...

Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christe zmiłuj sa nad nama!

STACJÔ XV

Pón Jezës zmartwëchwstôł

Droga Krziżewô je ju zakuńczonô, *Pón z grobu wëszedł, Słowo je

spełnioné. *Smierc je dobëtô, w chwale Pón je wstóny, *Lëdztwo zbawioné.

Droga Krziżewô Jezësa skuńczëła sa w lëdzczim rozmienim tragiczno, na

Golgoce, ale rozwidnia sa w niedzélny porénk nôdzeja. Jezës zgódno z

zôpowiescą zmartwëchwstôł. Obiécôł, że më téż zmartwëchwstóniemë.

Miéjta nôdzeja, Jezës dobéł smierc, grzéch i szatana! Żëje na wieczi i rôczi

nas do swojégo królestwa w chwale.

Ojcze nasz..., Zdrowas Marijo..., Chwała Ojcu...

Chcemë sa modlëc: Boże, wezdrzëże, na nen lud, za chtëren Syn

Twój sa oddôł w race zleczińców, żebë umrzec za nas na krziżu; chtëren z

Tobą żëje i królëje w jednoce Dëcha Swiatégo, Bóg na wieczi wieków. Amen.

 

Istnieje możliwość kupna wersji drukowanej na stronie, np. kaszubskaksiazka.pl. Prosimy o zakup modlitewnika "MODLITEWNIK. MË TRZIMÓMË Z BÒGÃ" lub "Ksążeczka do nôbòżéństwa", Pelplin 2005, autora przekładu na kaszubski.

Czytany 3267 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 05 marzec 2015 14:45
Więcej w tej kategorii: « ÒJCZE NASZ
Hymn kaszubski »

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 176 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl