Społeczność

Kaszuby - (kasz. Kaszëbë lub Kaszëbskô) to kraina historyczna w Polsce, będąca częścią Pomorza, którą zamieszkują Kaszubi, Tutaj prezentujemy historie ludzi związanych z regionem Kaszub.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:dysponować | rozpòrzãdzac (sł. Eugenisz Gołąbek)
wtorek, 04 sierpień 2020 13:47

Szkoła Podstawowa w Trzepowie

Autor: 
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Szkoła w Trzepowie została zbudowana w 1880 roku. Początkowo zatrudniony był jeden nauczyciel, a do szkoły uczęszczało 45 dzieci. W roku 1900 liczba dzieci wzrosła do 65.

Na przełomie 1906 i 1907 roku dzieci polskie zorganizowały strajk szkolny o nauczanie religii w języku polskim. W 1914 roku nadal jeden nauczyciel uczył 70 uczniów, a w 1930 roku liczba dzieci wynosiła 84. W 1938 r. wynajęto izbę szkolną w byłej oberży i pracowało dwóch nauczycieli przy liczbie dzieci 85. Do szkoły w Trzepowie uczęszczały razem dzieci polskie i niemieckie. Od roku 1940 liczba dzieci polskich wahała się od 10% do 18%. Nauczanie organizowano: kl. I i II – jeden rok, kl. III – dwuletnia: kurs kl. III i IV, kl. IV – dwuletnia: kurs kl. V i VI.
 Za czasów Wolnego Miasta Gdańska w Trzepowie działał Związek Polaków oraz Macierz Polska. Długoletnim wiceprezesem na Wolne Miasto Gdańsk był właściciel majątku w Trzepowie Stanisław Czarnowski.
Właściciel majątku Łąki Zawoliński w latach 1933/34 oddał w użytkowanie dwie izby i kuchnię na cele polskiej szkoły, którą organizował Związek Polaków na czele z Józefem Uhlenbergiem. Związek Polaków wydzierżawił te pomieszczenia od Zawolińskich i miał za nie płacić czynsz. Do budynku zostały przewiezione meble szkolne i sprzęt niezbędny do wyposażenia szkoły. Gdy władze niemieckie dowiedziały się o organizowaniu polskiej szkoły, to zakazały dalszych prac związanych z tym zamierzeniem. Zawolińscy musieli opuścić ten budynek, ponieważ nie stanowił on ich własności, gdyż nie wpłacili za ten majątek całej kwoty. Po interwencji Józefa Uhlenberga Związek Polaków w Gdańsku zabrał meble szkolne. Wówczas Józef Uhlenberg przeznaczył  pół swojego nowo wybudowanego budynku / 2 pokoje / na polską szkołę. W niedługim czasie komendant policji z Przywidza z 11 ludźmi / Niemcami / przybyli do gospodarstwa Uhlenbergów i zniszczyli dom, w którym mieściła się szkoła. Po tym wypadku rodzina Uhlenbergów uciekła przez granicę na ziemie polskie do Sztofrowej Huty.
Józef Uhlenberg był przywódcą Związku Polaków na terenach wyżynnych Wolnego Miasta. Od tego czasu zaczęły się prześladowania i szykany ze strony Niemców. Przez całą wojnę ukrywał się przed władzą niemiecką, poszukiwany jako wróg Rzeszy. Po wojnie otrzymał Złoty Krzyż Zasługi nadany mu przez Radę Państwa. Na upamiętnienie jego zasług w walce o polskość nadano jego imię jednej z ulic Przywidza.
A oto zapis pierwszego kierownika - nauczyciela Mieczysława Morynia w kronice szkolnej:
„10 IV 1946 r
9 kwietnia 1946 r. powierzono mi kierownictwo Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzepowie pow. Gdański. Następnego dnia udałem się na nową placówkę, by przystąpić do prac związanych z remontem szkoły. / … / Wraz z podsołtysem Hurmańskim zwiedziłem gmach dawnej szkoły niemieckiej, w której to miałem za parę dni uczyć dzieci polskie i to w języku przez dziesiątki lat tu prześladowanym. Budynek szkolny, jak i budynki gospodarcze zastałem przez działania wojenne niezniszczone, ale praca rąk nieuczciwych ludzi pozostawiła w nich rażącą pustkę i zniszczenia. Ta szkoła dawniej na pewno była cichym zakątkiem tonącym w zieloności i kwiatach i taką zapragnąłem ją uczynić. Wokół gmachu szkolnego stojącego z wybitymi szybami i pootwieranymi oknami był kiedyś płot, resztki tego ogrodzenia pozostało, ale bez sztachet. / … / Sala szkolna, jak i pokoje świecą pustką, nie ma żadnych mebli ani ławek, a w sali szkolnej leżą strużyny ziemniaczane i wszelkiego rodzaju śmieci. / … / Wraz z podsołtysem ustaliliśmy, że w całym budynku szkolnym brak jest 108 szyb, 7 skrzydeł do okien, klamek, instalacji elektrycznej oraz liczników.
Kuchenka zupełnie zniszczona, a drzwiczki od niej potłuczone. Umeblowania nie ma żadnego, oprócz jednej starej szafy.”
3 V 1946 r.
Uroczystość poświęcenia szkoły. O godz. 16.00 nastąpiło uroczyste poświęcenie szkoły przez miejscowego proboszcza ks. Kunemmunda. Uroczystość zakończono pieśnią „ Jeszcze Polska nie zginęła”. Po selekcji przeprowadzonej wśród dzieci utworzono cztery klasy: KL. I- 28 dzieci, kl. II – 21 dzieci, kl. III – 7 dzieci, kl. IV – 4 dzieci. Nauka w szkole odbywała się na dwie zmiany. Rano przychodziły dzieci z kl. III i IV, po ich wyjściu kl. I i II.

Rok szkolny 1946/47 rozpoczęto założeniem spółdzielni uczniowskiej. 16 lutego 1947 r. do pracy w szkole w Trzepowie zgłosiła się nauczycielka Maria Kolasowa. Wraz z przybyciem nowej nauczycielki ukończono remont sali szkolnej w drugim budynku / nr 6 po E. Proceskoru – obecna szkoła /.
1 IX 1947 r.
Szkoła została podniesiona na wyższy szczebel organizacyjny z czteroklasowej na sześcioklasową. Do jej obwodu należały: Trzepowo, Borhuta / Borowina /, Piekło Górne. Oddano do użytku drugą salę lekcyjną oraz mieszkanie służbowe dla nauczyciela w drugim budynku szkolnym. Uruchomiono również kuchnię dla dożywiania 100 uczniów.
1 IX 1949 r.
Szkoła realizuje program siedmioklasowej placówki przy trzech etatach nauczycielskich. Otrzymuje pierwszy radioodbiornik i głośnik, od tego czasu dzieci słuchają audycji radiowych.
1 I 1951 r.
Przy szkole założony zostaje Związek Harcerstwa Polskiego, który zrzeszał 65 uczniów. Drużyną opiekował się kierownik Leon Szarafin.
22 X 1963 r.
Kierownictwo szkoły zakupiło <b>pierwszy telewizor marki „ Klejnot”. Gotówkę na ten cel uczniowie wypracowali przy pracach społecznych w lesie oraz dołączono do niej nagrodę w wysokości 2.000 zł. Za zajęcie I miejsca w konkursie wojewódzkim „ Każde dziecko przyjacielem zwierząt”.
1964/65 r.
Do szkoły uczęszcza 143 uczniów przy pięcioosobowej obsadzie nauczycielskiej.
1965/66 r.
Finał turnieju piłki ręcznej dziewcząt zakończony sukcesem uczennic szkoły w Trzepowie. Zespół ten prowadzony przez nauczyciela Władysława Mazurka zdobył puchar Rady Wojewódzkiej LZS. Odtąd następne lata obfitować będą w sukcesy sportowe uczniów W. Mazurka.
1966/67 r.
W związku z reformą szkolnictwa podstawowego w całej Polsce Szkoła Podstawowa w Trzepowie realizuje program 8 –klasowej szkoły przy liczbie 180 uczniów. Wobec wymogów nowoczesnej szkoły stało się koniecznością wybudowanie <b>nowego pawilonu szkolnego. Budowę rozpoczęto 1 VIII 1966 r. Pieniądze otrzymano ze Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa w Pruszczu Gdańskim. Miejscowa ludność pod kierunkiem społecznego komitetu, któremu przewodniczył p.Henryk Tyszko, czym mogła wspierała budowę. Szczególnie duży udział miał w niej były PGR w Trzepowie. <b>4 IX 1967 r</b>. nastąpiło uroczyste otwarcie nowo zbudowanego pawilonu szkolnego. Powiększył się stan posiadania szkoły o cztery klasy-pracownie, salę rekreacyjną, hol z szatnią, pokój nauczycielski.
1973/74 r.
Na terenie gminy Przywidz została powołana pierwsza w powiecie Zbiorcza Szkoła Gminna. Szkoła w Trzepowie stała się jej integralną częścią, czyli filią.
1974/75 r.
Przy Szkole Podstawowej w Trzepowie zostaje utworzony <b>oddział dla dzieci niepełnosprawnych pod opieką pedagogiczną  p.Agnieszki Maruszak.
1981/82 r.
W tym roku nastąpił remont szkoły, połączony został stary budynek z nowym pawilonem, zamiast pieców uruchomiono kotłownię. Działały dwie drużyny ZHP, dwie drużyny „ Zuchów”, Spółdzielnia Uczniowska, Samorząd Szkolny, PCK i SKO oraz koła zainteresowań: biologiczne, wokalne, plastyczne.
1986/87 r.
40 – lecie szkoły. Na jubileuszową uroczystość przyjechali kierownicy szkół w gminie, nauczyciele, absolwenci, przedstawiciele władz oświatowych, gminnych, zakładów opiekuńczych oraz przyjaciele szkoły.
1989/90 r.
Wprowadzono 6-cio stopniową skalę ocen z przedmiotów i nowe oceny  zachowania . W ramach postępującej w społeczności samorządności, szkoły też muszą o tym myśleć. Wiążę się to z poszukiwaniem źródeł polepszenia sytuacji finansowej. Dzięki zabiegom dyrektora szkoły Cezarego Bach – Żelewskiego znalazł się sponsor, była nim Spółdzielnia Piekarska w Gdyni. Za otrzymane 10.000 zł. szkoła zakupiła: dwie kuchenki elektryczne, maszynę do szycia, bojler elektryczny  do pracowni, materace gimnastyczne, wyposażenie do kancelarii szkoły oraz drobne pomoce dydaktyczne. 13 kwietnia 1991r. po raz pierwszy w historii szkoły odbyło się spotkanie absolwentów. W tym roku również wprowadzono naukę religii w szkole.
1991/92 r.
Wznawia swą działalność po długich latach przerwy stołówka szkolna. Wygospodarowano miejsce na kuchnię i świetlicę – stołówkę. Wyposażenie kuchni zawdzięczamy pomocy PGR  w Grabowie Kościerskim, Kopalni „ Turów” i Fundacji „ SOS” Jacka Kuronia oraz rodzicom uczniów. Ze stołówki korzysta 76 uczniów.
W tym roku szkolnym władze oświatowe zawiesiły działalność wszystkich zajęć pozalekcyjnych. Przyczyną tego posunięcia jest brak funduszy na opłacenie nauczycieli prowadzących zajęcia. W szkole nadal jednak działają koła: plastyczne, wokalne, geograficzne, biologiczne, sprawnych rąk, SKS, Nauczyciele prowadzą te zajęcia społecznie. W tym roku wprowadzono również <b>naukę języka zachodniego w szkole</b>. Uczniowie pod kierunkiem p. Małgorzaty Knopy przygotowali prace plastyczne i wzięli udział w konkursie
„ Znam znaki drogowe” – nagrodą był telewizor „ Sony 25”, który był wykorzystywany na różnych zajęciach.
 1992/93 r.
Uczniowie pod kierunkiem p. Barbary Samaruk wydają gazetkę szkolną „Stokrotkę”, która zawiera wywiady z nauczycielami, humory, krzyżówki, dobre rady.
W wyniku porozumienia między dyrektorem szkoły a księdzem proboszczem naszej parafii w niedzielę na holu odprawiana jest Msza św. Jest to duże udogodnienie dla mieszkańców.
1995/96 r.
W tym roku szkolnym jest 12 oddziałów klas I – VIII – 151 uczniów i jeden oddział przedszkolny. Kadrę szkoły stanowi 6 –cio osobowy skład pracowników administracji i obsługi oraz grono pedagogiczne liczące 19 nauczycieli, z tego 70 % to pracownicy z wyższym wykształceniem i 30 % dokształcających się nauczycieli.

18 IV 1996 r. – obchody 50 – lecia szkoły.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele Urzędu Gminy, Kuratorium Oświaty, byli dyrektorzy i nauczyciele, absolwenci, pracownicy, uczniowie szkoły oraz rodzice. Radość nie trwała długo – w maju 1996 r. włamano się do szkoły. Skradziono m.in. telewizor, radiomagnetofony i organy.
1996/97 r.
20 września obchodzono <b>gminne dożynki organizowane w Szkole Podstawowej w Trzepowie. Gospodarzami były trzy sołectwa: Trzepowo, Piekło Górne i Borowina. Wspaniale prezentowały się cztery wieńce dożynkowe, symbole pięknej staropolskiej tradycji. Uroczystość, na którą składała się msza św., występy szkolnego zespołu muzyczno-wokalnego oraz orkiestry dętej z Jodłowna, prowadzona była przez pieśniarza i gawędziarza kaszubskiego- Edmunda Lemańczyka. Zebrani mieli okazję obejrzeć wystawę płodów rolnych, ekspozycję grzybów, wieńców dożynkowych i prac artystycznych uczniów szkoły.

Czas konkursów i nagród:

Listopad 1996 r .Wojewódzki konkurs plastyczno- techniczny z okazji
„ Milenium Gdańska”- II miejsce uczennicy naszej szkoły Kingi Waloch.
Wojewódzki konkurs plastyczny „ Mazurek Dąbrowskiego” – III miejsce ucznia naszej szkoły – Wojciecha Pellowskieg.
Marzec 1997 r. – XXIV Konkurs Biologiczny rejonu Pruszcza Gdańskiego.
Wzięli w nim udział uczniowie szkół z Sobowidza, Wiśliny, Łęgowa, Suchego Dębu, Przywidza, Straszyna, Kolbud, Przejazdowa, Trzepowa i Pruszcza. Czołowe miejsca zdobyli uczniowie ze SP w Trzepowie: I miejsce –Katarzyna Kreft, II miejsce – Maciej Kreft i Jacek Zdrojewski i IV miejsce – Patrycja Machut.
XXIV Wojewódzki Konkurs Biologiczny – największą wiedzą w województwie gdańskim z biologii wykazał się uczeń SP w Trzepowie Maciej Kreft. Wśród laureatów znalazła się również uczennica tej szkoły Katarzyna Kreft. Był to wielki sukces ich nauczycielki biologii p. Małgorzaty Miękus.

15 III 1997 r. – Kościerzyna – eliminacje rejonowe XIV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej w kat. kl. I – III – I miejsce uczennicy naszej szkoły Agnieszki Czapiewskiej oraz  II miejsce w XIV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej kat. kl. I – III.
9 I 1998 r.- XXV Konkurs Biologiczny – eliminacje rejonowe – miejsca naszych uczniów:
     I miejsce – Jacek Zdrojewski
    II miejsce – Sylwester Waliński
    III miejsce – Barbara Zdrojewska
    VI miejsce – Patrycja Machut
Laureatką w Wojewódzkim Konkursie Biologicznym została uczennica Barbara Zdrojewska.
1998/99 r.
Kościerzyna – eliminacje rejonowe do XVI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej i Śpiewanej – II miejsce uczennicy naszej szkoły – Katarzyny Dębskiej.
2000/2001 r.
1 IX 2000 r. – w wyniku reformy oświaty po 26 latach istnienia oddziałów dla dzieci niepełnosprawnych następuje likwidacja tych klas.
7 X 2000 r. – Święto Sztuki w Szkole Podstawowej w Trzepowie. Wystawa obrazów p. Matyldy Rogowskiej-Moskwy – mieszkanki Przywidza i rzeźb twórcy ludowego, absolwenta naszej szkoły p. Z. Bukowskiego</b>. Malarka  przedstawiła prace na temat Przywidza i okolic oraz zabytki Gdańska i kompozycje kwiatowe. Galerię rzeźb Zygmunta Bukowskiego zatytułowano „ Malowane dłutem”. Uczennice zaprezentowały wiersze artysty.

14 X 2000 r. – Bal absolwentów, którzy ukończyli naszą szkołę w latach 1947 – 1990. Uroczystość rozpoczęła Msza św., którą odprawił ks. prefekt Dariusz Kuchta. Absolwenci i zaproszeni goście bawili się przy utworach muzycznych, które grał p. Mirosław Olszewski.
W 2000 roku nasza szkoła przystępuje do <b>sieci szkół promujących zdrowie.

2001/2002 r.
XXV Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom” – na szczeblu powiatowym w grupie wiekowej 10 – 13 lat - I miejsce zdobył uczeń naszej szkoły Mateusz Bach-Żelewski.
2002/2003 r.
XXVI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – na szczeblu powiatowym
I miejsce Mateusza Bach-Żelewskiego, a VII miejsce w województwie.
 2003/2004 r.
    XXXVII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – na szczeblu powiatowym  I miejsce zdobył Jakub Bach – Żeleński.
    XXXIII Konkurs poezji i prozy kaszubskiej „Rodno Mowo” w Chmielnie  - nagrodę specjalną Wójta Gminy Szemud przyznano Damroce Etmańskiej.
6 –18 V 2003 r. – trwają prace remontowo-budowlane wokół budynku szkolnego. .
Przedsiębiorstwo Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ogrodziło posesję szkolną oraz położyło wzdłuż niej chodnik.
2004/2005 r.
03.10.2004 roku obchodzono Gminne Dożynki w Szkole Podstawowej w Trzepowie. Gospodarzami były trzy sołectwa: Trzepowo, Piekło Górne i Borowina. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą świętą. Odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych i plonów sołectw gminy Przywidz, występy orkiestry dętej z Jodłowna. Wszyscy obecni podczas uroczystości dożynkowych obejrzeli program artystyczny w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trzepowie. Odbył się kiermasz płodów rolnych, przetworów domowych i rękodzielnictwa.
I Powiatowy Konkurs Zdrowotny w Czernienie – drużyna z klas nauczania zintegrowanego w składzie: Anna Przybycień, Karolina Procajło, Kamila Czysarska, Izabela Bronk zajęła V miejsce w powiecie.
II Ogólnopolski konkurs Ekologiczny „Eko – Planeta” – Piotr Przybycień uzyskuje 28 punktów, co stanowi bardzo dobry wynik.

09 czerwca 2004r. – od 2000r. nasza szkoła należy do sieci szkół promujących zdrowie. W tym roku otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.
13 czerwca  2004 r. – wybory do Parlamentu Europejskiego. W Gminie Przywidz obowiązują nowe obwody wyborcze. Nasza szkoła stała się siedzibą trzeciego obwodu wyborczego.

2005/2006 r.
    Mistrzostwa Szkół Powiatu Gdańskiego w szachach – drużyna w składzie: Anna Przybycień, Cezary Zych, Piotr Przybycień zajęła VII miejsce w powiecie.
    XXXIV Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – na szczeblu powiatowym II miejsce zajął Piotr Przybycień.
    III Ogólnopolski konkurs Ekologiczny „Eko – Planeta” – Magdalena Rytelewska otrzymuje 28 punktów, co stanowi bardzo dobry wynik, Piotr Przybycień uzyskuje wyróżnienie (27 punktów), Jankowski Artur również wyróżnienie (26 punktów).
 2006 rok – marzec – pod ciężarem śniegu ugięła się konstrukcja dachu przedwojennej części Szkoły Podstawowej w Trzepowie. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Pruszczu Gdańskim nakazał zabezpieczyć piętro budynku, a następnie wyremontować dach. Krokwie podstemplowano, a pomieszczenia zamknięto. W lipcu 2006 roku podjęto decyzję o wyremontowaniu starej części szkoły. Do listopada 2006 roku rozebrano piętro w starej części budynku, wyciągnięto nowe mury oraz położono konstrukcję dachu.
09 grudnia 2005r – na wniosek „ Pracownie komputerowe dla szkół” złożony w MEiN przez dyrektora szkoły otrzymaliśmy nieodpłatnie pracownię komputerową z 11 stanowiskami.. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2006/2007r.
    IV Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko – Planeta” – Karolina Skierka uzyskuje wyróżnienie (25 punktów).
    W 2007 roku   przystąpiono do dalszych robót związanych z remontem szkoły. Ekipa remontowa pokryła blachodachówką konstrukcję dachu i przystąpiła do prac wykończeniowych wnętrza. Inauguracja roku szkolnego 2007/2008 dla uczniów nauczania zintegrowanego i oddziału przedszkolnego była pomyślna, ponieważ rozpoczęła się w wyremontowanej części, w nowych salach lekcyjnych. Na piętrze znajdują się 3 sale lekcyjne: oddział przedszkolny, klasa I i II, łazienki oraz szatnia dla klas 0 – III.
   W 2007 roku (wrzesień) rozpoczęto adaptację dwóch sal lekcyjnych   na kuchnię i zaplecze kuchenne. Była sala nr 1 -  oddziału przedszkolnego została zaadoptowana na świetlicę i stołówkę szkolną.
2007/2008. Od września 2007 roku do maja 2008 roku uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem Cezarym Bach-Żelewskim i rodzicami uczniów realizowali projekt finansowany ze środków Fundacji Wspomagania Wsi - "Ruhe in Frieden"- ocalony od zapomnienia cmentarz. W tym okresie został uporządkowany cmentarz ewangelicki na terenie leśnictwa Trzepowo w pobliżu szkoły. Znajduje się na nim ponad 160 mogił, które ulegają dewastacji i zniszczeniu na skutek braku działań konserwatorskich.
V Konkurs "Powiatowa Kartka Świąteczna" -wyróżnienie dla uczennicy Zuzanny Block.
Od 1 marca 2008 roku po dwuletniej przerwie wznowiła swoją działalność kuchnia szkolna. 79 uczniów naszej szkoły je posiłki obiadowe w stołówce szkolnej.
Lipiec - sierpień 2008 roku wykonano ocieplenie i elewację na dwóch ścianach pawilonu szkolnego oraz wymieniono okna w sali nr 8 i w łazienkach. Wstawiono również wkład kominowy.

Czytany 987 razy

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 112 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl