Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:legitymacja | legitimacjô (sł. Eugenisz Gołąbek)
piątek, 22 grudzień 2017 00:00

Porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy Chmielno - 28 grudnia 2017 r.

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(5 głosów)
UG Chmielno UG Chmielno

     

                                             

                                                                                               

 

RG. 0002.30.2017.IO                                                                              Chmielno, dnia 13.12.2017 r.                                                              

 

 

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ) zwołuję XXXsesję Rady Gminy Chmielnow dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek ) o godz. 10:00w Sali Posiedzeń Domu Kultury w Chmielnie ul. Gryfa Pomorskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

 

2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.

 

3. Przyjęcie protokołów zpoprzednich sesji.

 

4. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy , odpowiedzi na interpelacje oraz informacje z pracy w okresie między sesjami.

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028.

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.

 

7.W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chmielno na rok 2018.

 

8.W sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Chmielno.

 

9. W sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Chmielno na lata 2018- 2020

 

10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu.

 

11 Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Chmielno na 2018r.

 

12. Interpelacje i wolne wnioski.

 

13. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

 

         Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym –pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Przewodniczący

 

                                                                                                                                   Rady Gminy

 

                                                                                                                                 Marian Kwidziński

 

Czytany 1530 razy Ostatnio zmieniany środa, 27 grudzień 2017 13:10

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 268 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl