Społeczność

Kaszuby - (kasz. Kaszëbë lub Kaszëbskô) to kraina historyczna w Polsce, będąca częścią Pomorza, którą zamieszkują Kaszubi, Tutaj prezentujemy historie ludzi związanych z regionem Kaszub.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:litość | lëtosc (sł. Eugenisz Gołąbek)

Rozpoczęty w ubiegłym roku projekt pod nazwą „Kôrba kaszëbskô” (Kaszubski areopag) zyskuje coraz większą rangę. Drugi areopag również dotyczył obecność języka kaszubskiego w szkole, tyle że nie w dawnych czasach, kiedy był dyskryminowany, a w czasach współczesnych. Okazuje się, że i obecnie zachodzi dyskryminacja języka. Rzecz jednak koncentruje się przede wszystkim na zabieraniu pieniędzy przeznaczonych na jego uczenie przez samorządy i wydawanie ich na zupełnie inne cele. Działanie to zaczyna osiągać coraz większe rozmiary. Jeśli nic w tej sprawie się nie zmieni, to zanik języka kaszubskiego nastąpi znacznie szybciej niż prognozowano 30 lat temu.

Dział: Rodnô Zemia
poniedziałek, 14 czerwiec 2021 23:00

Święta Góra Polanowska, uczniowie z Borkowa

Uczniowie z Borkowa spotkali się z metropolitą Bambergu.

Dział: Rodnô Zemia

Finał Wojewódzki 50. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mὸwa”, odbył się w dniach 12-13 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Chmielnie.

Urodzony przed stu laty Jan Paweł II powiedział w 1987 roku w Gdyni: Drodzy Bracia i siostry Kaszubi! Strzeżcie tych wartości i tego dziedzictwa, które stanowią o Waszej tożsamości. Was wszystkich, Wasze rodziny i wszystkie Wasze sprawy składam u stóp Matki Chrystusa, czczonej w wielu sanktuariach na tej ziemi, a zwłaszcza w Sianowie i Swarzewie.

Dział: Rodnô Zemia
niedziela, 07 lipiec 2019 13:34

Ohydne recenzje

W Wejherowie odbyło się w dniach 28 i 19 czerwca br. plenarne posiedzenie Rady Języka Kaszubskiego.

Dział: Rodnô Zemia

 

To było wielkie wydarzenie dla wszystkich Kaszubów, znakomicie nobilitujące język kaszubski. W obecności pięciu kardynałów, ponad 30 biskupów, prezydenta kraju Andrzeja Dudy, marszałka sejmu Marka Kuchcińskiego, wielu ministrów i gości z całego kraju odczytano jedno wezwanie wiernych w języku kaszubskim. Było to najważniejsze wezwanie, bo dotyczyło setnej rocznicy niepodległej ojczyzny. Msza odbyła w Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie. Były to centralne obchody kościelne 100-lecia niepodległości. Przewodniczył im prymas Polski ks. Abp Wojciech Polak, a homilię wygłosił abp Grzegorz Ryś.

Dział: Rodnô Zemia

 

XVI Kaszëbsczé Diktando w Bojanie, gmina Szemud, przeszło już do historii. Przystąpiło w sumie 243 uczestników. W tym roku po raz trzeci w historii dyktanda rywalizowano o tytuł arcymistrza (laureaci pierwszych miejsc z ostatnich pięciu lat). Również po raz trzeci (poprzedni arcymistrzowie to Iwona Makurat z Klukowej Huty i Eugeniusz Pryczkowski z Banina) tytuł ten trafił do uczestnika z powiatu kartuskiego, czyli do Elżbiety Bugajny z Ramlejów w gminie Somonino.

Dział: Rodnô Zemia
poniedziałek, 17 kwiecień 2017 00:00

Dr Florian Ceynowa

W tim môlu - kòle mòstu midzë Swiónowã a Stajszewã - doszło do wëdarzeniégò, jaczé miało wiôldżi znaczënk w dzejach kaszëbsczégò regionalizmù. Tu aresztowelë scygónégò gòńczim lëstã Flóriana Cenôwã - bùdzëcela swiądë Kaszëbów i òjca kaszëbsczi pismieniznë. Sztudéra F. Cenôwa òd czilenôsce dni ùcékôł pò nieùdónym pòwstanim stôrogardzczim (21/22 gromicznika 1846 r.), jaczémù przédnikòwôł. Ùtacył sã ù swiónowsczégò szkólnégò Elwarta. Pò pòchwôcenim, jaczégò dokònôł w dniu 6 strëmiannika 1846 r. kartësczi ùrzãdownik prësczi ò nôzwëskù Kraatz, zaszparowelë Cenôwã nôpierwi w festindze w Grëdządzu, dze béł kòl òsmë miesãdzy, a tej w Mòabice pòd Berlinã. Tam 2 zélnika 1847 r. sã zaczął jegò proces wespół z 253 jinszima pòlsczima patriotama òbskarżonyma ò spiskòwanié procem Miemców. Ju 17 lëstopadnika Cenôwa dostôł wërok scãcégò topòrã. Òjca kaszëbsczi rësznotë zreta òstrô rewòlucyjnô dënëga, chtërna przeszła przez Europã i w historii nazwónô òsta Zymkã Lëdów. Kùńc kùńców òstôł ùwòlniony 20 strëmiannika 1848 r. pò dwùch latach sôdzë, w jaczi ni miôł nôdzeji na òdzwëskanié pòjudżi. W sómnoscë pòwstałë jegò sławetné sôdzowé tekstë, w tim Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą, jaczé ùsztôłtowałë dejã dra F. Cenôwë na przińdną rësznotã kaszëbską.

Dział: Rodnô Zemia
czwartek, 16 marzec 2017 08:25

DROGA KRZIŻEWÔ - W szkòle Jezësa

Kòżdi z nas je ùczniã. Przëchòdzymë dzysô na ùczbã, dze Szkólnym je Jezës Christus. Ale nie je to zwëczajnô ùczba. Szkólny zabiérô nas dzys w drogã. Drogã, chtërna je cãżkô i wëmôgającô, ale chtërna kùńczi sã dobëcym Szkólnégò. Ódprawimë 15 nietipòwëch ùczbów, żebë naùczëc sãòd Christusa prôwdzëwëch wôrtnotów, bë më téż, jak Òn, stelë sã dobëtnikama.

Dział: Rodnô Zemia

Na të baro dlô wszëtczëch rëdosny swiãta Bòżegò Narodzeniô dlô cały ùrme kòłowych drëchów wszëtczigò belnégò , zdrowia , wiele łask òd Malinczi Bòżi Dzecine ë samy rëdotë na naszëch wanożnèch ryzach. Chcemë wiëdno pamiãtac ò tim że Wilejô to taczi dzyń w chtërnym Nowikszi ë Nowôżnèszi słowo jaczi boło ù Bòga stało so Malinczim Dzecuszka i Nôwikszą Miłotą Swiata.

Dział: Pò kaszëbskù
Strona 1 z 2

Skocz do:

Polecamy

Willa na zobczu
( / Baza noclegowa)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 397 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl