Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:chronić | chronic (sł. Eugenisz Gołąbek)
środa, 18 grudzień 2019 00:00

XIII sesja Rady Gminy Chmielno - 18 grudnia 2019r.

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(3 głosów)
UG Chmielno UG Chmielno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XIII sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 18 grudnia 2019r. (środa ) o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 20.

 

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2010-2029.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetowej gminy na 2020r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Chmielno
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 r. i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chmielno, w roku szkolnym 2019/2020.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Miechucino.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Chmielno na 2019 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i spraw komunalnych na 2020 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy i kontroli Komisji Edukacji, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2019r.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy i kontroli Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Chmielno na 2020 rok
 25. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chmielno na 2020 rok
 26. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 rokiem obchodów jubileuszu 800 - lecia Chmielna.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki w Gminie Chmielno.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chmielno na rok 2020.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/252/2014 Rady Gminy Chmielno z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Chmielno .
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chmielnie.
 31. Wolne wnioski/Dyskusja.
 32. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do treści przedstawionych projektów uchwał, istnieje możliwość wyjaśnienia wszelkich niejasności bezpośrednio w komórce organizacyjnej Urzędu  Gminy Chmielno lub jednostce podległej Gminy Chmielno, odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny.

          

                       Przewodniczący Rady Gminy

                             Stanisław Klimowicz

Czytany 491 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 12 grudzień 2019 17:55

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Jejmościna & Spa
( / Baza noclegowa)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 158 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl