Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:międlica | cerlëca (sł. Eugenisz Gołąbek)
piątek, 22 listopad 2019 00:00

XII sesja Rady Gminy Chmielno - 22 listopada 2019r.

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(1 głos)
UG Chmielno UG Chmielno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XII sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 22 listopada 2019r. (piątek ) o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 20.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielno.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Garcz.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chmielno, dla obszaru działki nr 169/2, 138/2 i części działki nr 872/3.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych oraz uregulowaniu niektórych innych spraw dotyczących tych świadczeń w Gminie Chmielno.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/11/2018 z dnia 7 grudnia 2018r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielno.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy , lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Wolne wnioski/Dyskusja.
 16. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do treści przedstawionych projektów uchwał, istnieje możliwość wyjaśnienia wszelkich niejasności bezpośrednio w komórce organizacyjnej Urzędu  Gminy Chmielno lub jednostce podległej Gminy Chmielno, odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny.

          

                       Przewodniczący Rady Gminy

                             Stanisław Klimowicz

Czytany 525 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 19 listopad 2019 08:15

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Pokoje gościnne
( / Baza noclegowa)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 233 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl