Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:koszt | kòszt (sł. Eugenisz Gołąbek)
sobota, 30 czerwiec 2018 00:00

III Festiwal Truskawek Kaszubskich

Autor: 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
III Festiwal Truskawek Kaszubskich III Festiwal Truskawek Kaszubskich

UWAGA! Wszystkie załączniki do pobrania w postaci edytowalnej na dole strony.

 

       FORMULARZ   ZGŁOSZENIOWY
www.FestiwalTruskawekKaszubskich.pl

Imię i nazwisko

Nazwa reprezentowanego podmiotu

Nr telefonu

E-mail

       

 

     ZGŁOSZENIE UDZIAŁU WYSTAWCY W IMPREZIE PLENEROWEJ

  

      Termin: 30 czerwca 2018 r. od godz. 11.00

         Miejsce: Scena nad Jeziorem Kłodno/stadion gminny w Chmielnie przy ul. Grzędzickiego 28

 

Oferowany asortyment: …..............................................................................................................................      

własna zabudowa stoiska TAK       NIE (wymiary stoiska …............................)

zapotrzebowanie na prąd (wstawić „X”) TAK       NIE

 

SPOSÓB REJESTRACJI: Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: it@chmielno.pl. Rejestracja zostanie zamknięta w chwili wyczerpania limitu miejsc.


Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
       Udział producentów produktu regionalnego „Truskawka Kaszubska” i sponsorów (pow. 500 zł) jest bezpłatny.

KONTAKT:GOKSiR Chmielno tel. 58 684 22 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GOKSiR z siedzibą w Chmielnie, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

506 867 699

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Domu Kultury- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

…............................................................................

                                                                                                                                              podpis

 
   

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KONKURSU

im. Heleny Gruchałowej

o Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za NAJLEPSZY PRODUKT Z TRUSKAWEK KASZUBSKICH

W ROKU 2018

 1. Organizator

Organizatorami konkursu są Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie
i Kaszubskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

     2. Założenia

Celem konkursu jest identyfikacja, wykreowanie i promocja produktów wytwarzanych
w regionie w oparciu surowiec jakim jest truskawka kaszubska.

3. Zasady konkursu

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest zarówno do amatorów jak
  i profesjonalistów, osób indywidualnych, grup formalnych oraz podmiotów prowadzących działalność na obszarze produkcji truskawki kaszubskiej, tj. powiatu kartuskiego, powiatu kościerskiego, powiatu bytowskiego oraz gmin: Przywidz, Wejherowo, Luzino, Szemud, Linia, Łęczyce oraz Cewice.
 2. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić maksymalnie po jednym produkcie
  w każdej z dwóch kategorii
  1. przetwory z truskawek kaszubskich
  2. desery z truskawek kaszubskich
 3. Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu
  z opisem produktu należy dostarczyć do dnia 28 czerwca 2018 r. do Gminnego Domu Kultury
  w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 20, (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Każdy produkt winien być dostarczony w dniu 30 czerwca 2018 roku, do godz. 16.00 do miejsca prezentacji: scena plenerowa nad Jeziorem Kłodno w Chmielnie (stadion), odpowiednio zapakowany, wyeksponowany i przystrojony. W przypadku butelek i słoików szczelnie zamknięty. Dodatkowo należy dostarczyć mniejsze wersje Produktu do degustacji przez Komisję Konkursową.
 5. W dniu 30 czerwca 2018 r. około godz. 18.00 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród na scenie.
 6. Oceny produktów dokona Komisja Konkursowa. W jej skład wchodzą osoby znające dobrze tematykę produktów tradycyjnych, zajmujące się rozwojem i promocją regionu, cieszące się zaufaniem i szacunkiem.
 7. Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej z dwóch kategoriach otrzymają puchary Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewiduje się nagrody, upominki i dyplomy dla laureatów i uczestników.

Kontakt do Organizatorów:
tel.: 58 684 22 05, 508 132 772, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

--------------------------------------------------------------------------

Regulamin Konkursu na najatrakcyjniejsze stoisko

III Festiwalu Truskawek Kaszubskich

Truskawki Kaszubskie w roli głównej“

Chmielno, 30 czerwca 2018 r.(sobota)

Konkurs „Truskawki Kaszubskie w roli głównej” ma na celu promocję truskawek kaszubskich – produktu zarejestrowanego jako Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz obiektów, restauracji, drużyn biorących udział w konkursie. Zadaniem startujących jest przygotowanie stoiska wystawienniczego

1. Sprawy ogólne
1.1.Organizatorem konkursu jest
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie,

przy wsparciu i pomocy merytorycznej Kaszubskiego Stowarzyszenia Producentów Truskawek.

1.2. Konkurs odbędzie się w dniu 30 czerwca 2018 r. w Chmielnie. Uczestnikami są wystawcy III Festiwalu Truskawek Kaszubskich, którzy zgłoszą udział w konkursie.

1.3. Celem głównym konkursu jest wykazanie się znajomością, umiejętnoścą i pomysłowością w przygotowaniu oryginalnej „truskawkowej“ aranżacji stoiska wystawienniczego.

2. Zasady uczestnictwa

2.1.W konkursie może uczestniczyć wystawca, który uczestniczy w III Festiwalu Truskawek Kaszubskich zgodnie z Regulaminem organizacji i zasad funkcjonowania stoisk. Regulamin dostępny jest w biurze GOKSiR Chmielno.

2.2 .Wszystkie zgłoszenia należy przesyłać nie później niż do dnia 28 czerwca 2018 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do Organizatora w dniu imprezy.

2.3. Zgłoszenie wraz z oświadczeniami należy przesyłać w wersji elektronicznej lub dostarczyć Organizatorowi wraz ze zgłoszeniem stoiska. Powinno ono zawierać czytelną nazwę podmiotu lub imię i nazwisko wraz z numerem telefonu i adresem mailowym. Zgłoszeniem jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.

2.4. W sprawach merytorycznych i technicznych prosimy o kontakt z Panią Kamilą Cichosz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

3. Warunki organizacyjne

3.1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników konkursu, nazw, przepisów oraz wykorzystywanie zdjęć wykonanych podczas konkursu w tym zdjęć osób i stanowisk.

Ponadto kandydaci zobowiązani są do pisemnego złożenia oświadczenia, iż wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków uwieńczonych fotograficznie bądź technika filmową w trakcie przebiegu konkursu, a także o nieodpłatnym przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych, do stworzonych przez siebie potraw na wszelkich polach eksploatacji: w szczególności:

1) zwielokrotnienia za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego,
2) rozpowszechniania w kraju i za granicą,
3) użyczania, najmu,
4) wprowadzenia do pamięci komputera,
5) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp, w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. Sposób punktacji Jury

4.1. Wykonanie zadania konkursowego będzie oceniane przez powołanych przez Organizatora jurorów.

Jury ocenia:


- odpowiednio użyty surowiec truskawka kaszubska (max 10 punktów)
- stopien trudności wykonania (max 10 pkt.)
- podział pracy (max 5 pkt)
- wykorzystanie motywów truskawkowych w aranżacji stołu (max 15 punktów)
- kreatywność i estetykę prezentacji (max 10 punktów)

Każdy członek Jury Profesjonalnego może maksymalnie przyznać 50 punktów.

4.2.Decyzja Jury ustalająca wynik konkursu jest ostateczna i niepodważalna.

5. Nagrody i rekomendacje

Jury przyzna I, II i III miejsce na podstawie łącznej ilości punktów, za które zostaną przekazane nagrody

I miejsce: nagroda o wartości 400 zł

II miejsce: nagroda o wartości 300 zł

III miejsce: nagroda o wartości 200 zł

Każda ze startujących ekip otrzyma statuetkę oraz certyfikat poświadczający udział w konkursie.

7. Załączniki

Załączniki do regulaminu do wypełnienia i przesłania do Organizatora na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Zgłoszenie winno zostać dokonane również w wersji papierowej najpóźniej w dniu 30 czerwca br. do godz. 11.00
- Załącznik nr 1 – zgłoszenie
- Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik Nr 1
do regulaminu Konkursu

……………………..
miejscowość, data

Formularz zgłoszeniowy

do Konkursu na najatrakcyjniesze stoisko

III Festiwalu Truskawek Kaszubskich

Truskawki Kaszubskie w roli głównej“

Chmielno, 30 czerwca 2018 r.(sobota)

1. Imię i nazwisko kapitana

................................................................................................................................................................

2. Nazwa obiektu/szkoły/uczelni/KGW

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon)

................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
podpis

Załącznik Nr 2

do regulaminu Konkursu

…………………………….……….

imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu Konkursu na najatrakcyjniejsze stoisko III Festiwalu Truskawek Kaszubskich „Truskawki Kaszubskie w roli głównej“ organizowanego w Chmielnie dn. 30 czerwca 2018 r.(sobota)przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie przy wsparciu merytorycznym Kaszubskiego Stowarzyszenia Producentów Truskawek i w pełni akceptuję jego postanowienia.

Oświadczam również, że wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym Konkursu w związku i dla potrzeb niezbędnych dla realizacji ww. konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Oświadczam, że nieodpłatnie przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe, do stworzonych przez siebie potraw na wszelkich polach eksploatacji: w szczególności:

1) zwielokrotnienia za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego,

2) rozpowszechniania w kraju i za granicą,

3) użyczania, najmu,

4) wprowadzenia do pamięci komputera,

5) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp, w miejscu
i czasie przez siebie wybranym.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatne użyczenie mojego wizerunku na cele związane
z Konkursem.

……….…………………………….
czytelny podpis Uczestnika Konkursu

………………………………

miejscowość, data

----------------------------------------

 

REGULAMIN KONKURSU

 

im. Heleny Gruchałowej

 

o Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

za NAJLEPSZY PRODUKT Z TRUSKAWEK KASZUBSKICH

 

W ROKU 2018

 

 1. Organizator

 

Organizatorami konkursu są Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie
i Kaszubskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

 

     2. Założenia

 

Celem konkursu jest identyfikacja, wykreowanie i promocja produktów wytwarzanych
w regionie w oparciu surowiec jakim jest truskawka kaszubska.

 

3. Zasady konkursu

 

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest zarówno do amatorów jak
  i profesjonalistów, osób indywidualnych, grup formalnych oraz podmiotów prowadzących działalność na obszarze produkcji truskawki kaszubskiej, tj. powiatu kartuskiego, powiatu kościerskiego, powiatu bytowskiego oraz gmin: Przywidz, Wejherowo, Luzino, Szemud, Linia, Łęczyce oraz Cewice.
 2. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić maksymalnie po jednym produkcie
  w każdej z dwóch kategorii
  1. przetwory z truskawek kaszubskich
  2. desery z truskawek kaszubskich
 3. Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu
  z opisem produktu należy dostarczyć do dnia 28 czerwca 2018 r. do Gminnego Domu Kultury
  w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 20, (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Każdy produkt winien być dostarczony w dniu 30 czerwca 2018 roku, do godz. 16.00 do miejsca prezentacji: scena plenerowa nad Jeziorem Kłodno w Chmielnie (stadion), odpowiednio zapakowany, wyeksponowany i przystrojony. W przypadku butelek i słoików szczelnie zamknięty. Dodatkowo należy dostarczyć mniejsze wersje Produktu do degustacji przez Komisję Konkursową.
 5. W dniu 30 czerwca 2018 r. około godz. 18.00 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród na scenie.
 6. Oceny produktów dokona Komisja Konkursowa. W jej skład wchodzą osoby znające dobrze tematykę produktów tradycyjnych, zajmujące się rozwojem i promocją regionu, cieszące się zaufaniem i szacunkiem.
 7. Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej z dwóch kategoriach otrzymają puchary Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewiduje się nagrody, upominki i dyplomy dla laureatów i uczestników.

 

Kontakt do Organizatorów:
tel.: 58 684 22 05, 508 132 772, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Zdjęcia w galerii wykonał Krystian Michalewicz /BOKEH Fotografia

Czytany 2208 razy Ostatnio zmieniany piątek, 20 lipiec 2018 13:22
GOKSiR Chmielno

Gminny Ośrodek Kultury w Chmielnie zwany w skrócie GOKSiR

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Plac zabaw - Garcz
( / Place zabaw)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 147 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl