Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:łupek | szifer, łupk (sł. Eugenisz Gołąbek)
sobota, 27 czerwiec 2015 14:00

ANALIZA PRÓBEK WODY Z JEZIORA KŁODNO

Autor: 
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

 

W ramach szkolnego projektu „ Jezioro Kłodno – poznajmy, by zachować” uczniowie klas II gimnazjum przeprowadzili w roku szkolnym 2014/ 15 analizę 7 próbek wody głównego kąpieliska jeziora.

Badania wykonane zostały w różnych porach roku z wykorzystaniem zestawu „Laboratorium do szybkiej analizy wody Visocolor School”. Uczniowie przeprowadzili badania próbek wody z jeziora Kłodno pod kątem zawartości takich parametrów jak:

  • związki azotu (amoniak, azotyny, azotany)

powstają głównie z substancji białkowych, które dostają się do wody z doprowadzanymi ściekami; amoniak występujący w wodzie może być pochodzenia organicznego lub nieorganicznego; jeżeli jest on pochodzenia organicznego, obserwuje się podwyższoną ultenialność; azotyny powstają głównie na skutek utleniania amoniaku w wodzie, mogą również przedostawać się do niej wraz z wodą deszczową na skutek redukcji azotanów zawartych w glebie; azotany stanowią produkt biochemicznego utleniania amoniaku i azotynów bądź też mogą być wyługowane z gleby (maksymalne dopuszczalne stężenie azotanów 50 mg/dm³, maksymalne dopuszczalne stężenie amoniaku 0,5 mg/dm³, maksymalne dopuszczalne stężenie azotynów 0,5 mg/dm³),

  • fosforany

fosfor jest jednym z głównych makroelementów w organizmach, ale w wodach jest mikroelementem, ponieważ zawartość fosforu w siedlisku jest stosunkowo mała (wielokrotnie niższa niż w roślinach), często jest ona czynnikiem limitującym wzrost roślin i innych organizmów samożywnych w danym środowisku, dotyczy to zwłaszcza wód słodkich; dopływ związków fosforu głównie fosforanów PO4 3- i innych biogenów do wód powoduje ich eutrofizację; zwiększenie ilości fosforu w jeziorach skutkuje zwiększoną,produkcją pierwotną, jak również przebudową składu gatunkowego zespołów glonów i często sinic; ponieważ fosfor trafia do obiegu w organizmach, jego wykrywalna zawartość w wodzie może nadal być stosunkowo niska. W środowiskach lądowych w pewnych warunkach fosfor również może być czynnikiem limitującym produkcję pierwotną; powolna eutrofizacja to proces naturalny, ale jest znacznie przyspieszana przez zanieczyszczenia antropogeniczne, głównie ścieki komunalne z detergentami zawierającymi fosforany i spływy z nawożonych pól,

  • twardość ogólna (całkowita)

właściwość wywołana obecnością substancji rozpuszczonych w wodzie, głównie soli wapnia i magnezu (również innych kationów, które występują jednak w dużo mniejszych ilościach, takich jak jony żelaza, glinu, manganu oraz metali ciężkich); twardość wody określa się zawartością rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu, wyrażonych w mval/dm³ (1 mg Ca²+/dm³ odpowiada 0,05 mval/dm³, a 1 mg Mg²+/dm³ - 0,082 mval / dm³).

Twardość ogólną klasyfikuje się wg kationów (twardość wapniowa i twardość magnezowa) lub wg anionów ( twardość węglanowa i twardość niewęglanowa); twardość ogólna jest sumą twardości węglanowej i niewęglanowej lub sumą twardości wapniowej i magnezowej (maksymalne dopuszczalne stężenie 500 mg CaCO3/dm³),

  • odczyn

wyraża stopień kwasowości lub zasadowości wody i jest określany ilościowo stężeniem jonów wodorowych: pH = - lg [H+]; oznaczenie pH wykonuje się kolorymetrycznie lub elektrometrycznie., wody o niskim odczynie pH odznaczają się korozyjnością, natomiast wody o wysokim odczynie pH wykazują skłonność do pienienia się (norma od 6 do 9 pH).

TABELA Z WYNIKAMI ANALIZ WODY

badane parametry

termin pobrania próbek wody

8.09.2014

13.01.2015

25.02.2015

12.03.2015

10.04.2015

14.05.2015

15.06.2015

azotyny

mg/l NO2-

0

0,02

0

0

0

0

0

azotany

mg/l NO3-

0

1

1

0

0

1

0

twardość wody

mg/l CaCO3

143

143

161

161

143

178

125

fosforany

mg/l PO43-

0

0

4,5

4,5

0

0

0

amoniak NH3

mg/l NH4 +

0

0,5

0

0,5

0,2

0,5

0,2

pH wody

8

8

8

8

8

8

8

Przedstawione wyniki badań próbek wody wskazują,że badane parametry mieszczą się w dopuszczalnych normach określanych dla wód jezior klasy II, do której zaliczane jest jezioro Kłodno w Chmielnie.

sponsor:

Czytany 3529 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 28 czerwiec 2015 09:31

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Agro-Dorota
( / Baza noclegowa)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 286 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl