Szlaki turystyczne

Znajdziesz tu informacje na temat miejsc, które są ciekawe do odwiedzenia. Prezentacja wizualizacji i zdjęć oraz opisów szlaków pieszych, rowerowych i Nordic Walking.

Ze słownika Polsko-Kaszubskiego:karabin | karabin, gewera (sł. Eugenisz Gołąbek)
czwartek, 04 luty 2021 00:00

XXIII Sesja Rady Gminy Chmielno - 10 luty 2021 r. ( środa) o godz. 10:00

Autor:  UG Chmielno
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
UG Chmielno UG Chmielno

RG.0002.23.2021 IO                                  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Chmielno w dniu 10 luty 2021 r. ( środa) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie   (83-333 Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 20 -Sala Widowiskowa).

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta nt. swojej działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja dot. sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Chmielno w 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania./ Komisja Edukacji
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Chmielno oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych./Komisja Rewizyjna
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup zabudowanej nieruchomości gruntowe- Komisja Rewizyjna
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Miechucino – karta terenu 010-MN./Komisja Rolnictwa
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na rok 2020 /Komisja Rewizyjna
 11. Wolne wnioski/Dyskusja/ Sprawozdania.
 12. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do treści przedstawionych projektów uchwał, istnieje możliwość wyjaśnienia wszelkich niejasności bezpośrednio w komórce organizacyjnej Urzędu  Gminy Chmielno lub jednostce podległej Gminy Chmielno, odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny.

 

                       Przewodniczący Rady Gminy

                             Stanisław Klimowicz

Czytany 397 razy Ostatnio zmieniany piątek, 05 luty 2021 20:20

Skomentuj

Komentarz zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez redakcję.


Proszę rozwiązać proste zadanie (blokada antyspamowa):

Skocz do:

Polecamy

Pokoje "Dorota"
( / Baza noclegowa)

Zdjęcie z galerii

Ostatnie komentarze

Gościmy

Odwiedza nas 429 gości oraz 0 użytkowników.

szwajcaria-kaszubska.pl