Wydrukuj tę stronę
sobota, 08 luty 2020 10:20

ÒGLOWÉ BŁOGÒSŁAWIÉŃSTWÒ WSZELEJACZICH RZECZI

Autor: 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

ÒGLOWÉ BŁOGÒSŁAWIÉŃSTWÒ WSZELEJACZICH RZECZI

Czej błogòsławiéństwò je bëne nôbòżéństwa, nót je ùżëc
jédnégò z czëtaniów.

 

1 Tim 4, 4 - 5: Wszëtkò, co Bóg stworził je dobré. Abò:
1 Kòr 10, 31: Czë jéta, czë pijeta, czë równo co jinszégò robita,

wszëtkò na poczestnotã Bòga róbta.

 

Spiéw: Ps 117: Bòga naszégò chwôltawszëtczé zemie.
Błogòsławiéństwò:

 

K.: Niechmiono Pańsczémdze błogòsławioné.
W.: Terô i na wieczi.
K.:Chcemë sã mòdlëc:

 

Wszëtkòmògącywieczny Bòże,wszëtkò coWë le stwòrzëlë
je dobré i ni ma niczegò, co bëłobë lëché samò ze se, skòrno
przëjimómë to z wdzãcznoscą z Waszik rãk. Kò wszëtkò to
ùswiãcywôWasze słowò i nasza mòdlëtwa. MëWas chwôlimë i
wielbimë. SkłôdómëWóm dzãkã, bò wiôlgô jeWasza chwała,
mòc i dobroc. Błogòsławce ..., żebë wszëtcë, chtërny zgódno z
Waszą wòlą bądą gò ùżëwac (przë nim sã mòdlëc, z niegò czerpac)
dodrzeniwelë w wierze, a òdWas dostelë pòmòc i dozér. Ò
to mëWas prosymë przez Christusa naszégò Pana.
W.:Amen.

Czytany 525 razy
Eugeniusz Pryczkowski

Najnowsze od Eugeniusz Pryczkowski

Artykuły powiązane